XVIII Święto Śledzia w Niechorzu kolo Rewala.

To unikatowy w skali całego wybrzeża Festyn Rybacki mający na celu popularyzację ginącego zawodu rybaka łodziowego. Kultywowanie wielowiekowej tradycji robołówstwa morskiego na Bałtyku, także promowanie regionalnych produktów oraz lokalnej sztuki ludowej.


Niechorze 7-9 lipca ul. Polna 30

Święto Śledzia
Więcej tutaj:

http://www.rewal.pl/index.php/pl/turysta/aktualnosci/wydarzenia2/1981-swieto-sledzia-baltyckiego-2018
Inne wiadomości